ZAWODY STRZELECKIE LOK

– ZAKOŃCZENIE RUNDY WIOSENNEJ

Informujemy, że w dniu 03.06.2023r. – w Parku Strzeleckim „Matczyna Góra” w Jelczu-Laskowicach odbyły się zawody strzeleckie LOK, kończące rundę wiosenną sezonu 2023.

Odprawę, na której zapoznano uczestników zawodów z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy przeprowadzili prezes ZMG LOK – Jacek Mikołajczyk, sędzia główny – Adam Porębski oraz kierownik strzelania – Piotr Pliszczak. Poszczególne stanowiska obsadzali: I – Piotr Pliszczak, II – Ewelina Pliszczak, III – Krzysztof Bronowicki i IV – Damian Krawczyk. Tradycyjnie, strzelcy zajmujący miejsca od 1 do 3 honorowani są pucharkami i od 1 do 6 dyplomami. Tego dnia, pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów, miłośnicy strzelectwa sportowego poddali się rywalizacji, w efekcie której osiągnęli następujące rezultaty:

Kategoria juniorów młodszych: Miejsce I – Kamila Krawców, II – Filip Wiechowski i III – Alan Pliszczak.

W kategorii juniorów: miejsce I – Filip Zielonka, II – Damian Dutka i III – Eryk Cholewa.

W kategorii seniorów (czł. LOK): miejsce I – Adam Krawców, II – Jarosław Czachor i III – Piotr Pliszczak.

W kategorii seniorów (niezrzeszeni): miejsce I – Anna Cholewa, II – Krzysztof Sobolewski i III – Mira Czermińska.

Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży sprawowali: Adam Krawców, Agnieszka Śledzińska i Karol Kawałko. Przypominamy, że systematyczne uczestnictwo w zawodach, a tym samym udział we współzawodnictwie rocznym, skutkuje zdobyciem odznaki sprawności obronnej, a dla osiągających najlepsze wyniki, UMiG w Jelczu-Laskowicach funduje nagrody rzeczowe. Udział w zawodach jest przejawem aktywności społecznej. Zainteresowanym strzelcom wystawiane są do szkoły stosowne zaświadczenia, brane pod uwagę przy wystawianiu rocznej oceny ze sprawowania. Zaangażowanie członków miejsko-gminnej organizacji LOK w przeprowadzenie zawodów jest bezinteresowne i w całości społeczne. Wyniki osiągane przez młodzież są coraz lepsze, co napawa optymizmem i jest potwierdzeniem, że wykonana przez nas praca szkoleniowa przynosi właściwe efekty zarówno sportowe jak i wychowawcze. Stan taki pozwala nam na patrzenie w przyszłość z dużym optymizmem.

W imieniu zarządu, wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia wiosennej rundy strzelań serdecznie dziękuję. Runda jesienna, na którą serdecznie zapraszam, rozpocznie się po wakacjach, w sobotę, dnia 09.IX.2023r. o g. 10.00.

Zarząd MG LOK W Jelczu-Laskowicach