Mój adres

Adres, na który należy dostarczyć legitymację Prowadzący Strzelanie:


    
     
   
Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu wysyłki legitymacji Prowadzący Strzelanie na mój adres. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysyłki legitymacji. Rozumiem, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora są następujące: - imię i nazwisko: Krzysztof Krzyczkowski - adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl.
This field is required.