Grupa Szkoleniowa na Kurs Prowadzącego Strzelanie

Ten formularz nie ma żadnych pól.

(*) – Uprawnienie prowadzącego strzelanie PZSS może być nadane osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
– posiada patent strzelecki lub
– posiada pozwolenie na broń lub
– posiada dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– posiada dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– posiada dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
– osoba nie spełniająca któregoś z powyższych warunków może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni.
Rozliczenie dodatkowej opłaty za legitymację PZSS tylko w gotówce na strzelnicy.

(**) – uwagi do przydziału do danej grupy, np. przyjazd kilku osób jednym pojazdem