Organizacje

Szkoły i organizacje współpracujące

1. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

2. Specjalistyczny Wojskowy Klub Płetwonurków X-Dive.

3. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

4. 10 Wrocławski pułk dowodzenia.

5. Klub Strzelecki Policjantów Snajper.

6. Grupa Strzelecka pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia O/Wrocław.

7. Polski Związek Niewidomych Koło Strzeleckie.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Siechnicy Grupa Ratownictwa Wodnego.

9. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy.

10. Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza.

11. Dolnośląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy.

12. Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Piotra Joliot-Curie.

13. Zespół Szkół Elektroniczno-Administracyjnych i. Marii Dąbrowskiej.

14. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.

15. Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych.

16. Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego WP.

17. Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej.

18. Zespół Szkół nr 23 im. Stanisława Staszica.

19. Zespół Szkół nr 25 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

20. ALA – Artystyczne Licea Autorskie.

21. Liceum Ogólnokształcące nr I.

22. Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeroskiego.

23. Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa.

24. Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

25. Liceum Ogólnokształcące nr XIV im Polonii Belgijskiej.

26. Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Majora Piotra Wysockiego.