Posiedzenie Zarządu DOOR LOK

25 marca 2023 o godz. 11:00 w Biurze Dolnośląsko-Opolskiego Zarządu Regionalnego Ligii Obrony Kraju (LOK) we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 28 odbyło się cykliczne posiedzenie Zarządu Regionalnego LOK. Posiedzenie prowadził Pan Andrzej DROGOSZ – Prezes Zarządu.
 

Poruszane były tematy dotyczące bieżącej działalności dwóch województw – Dolnośląskiego i Opolskiego oraz przygotowań do przyszłych wyzwań stojących przed Ligą Obrony Kraju w zarządzanym Regionie. Podczas posiedzenia głos zabrał Dyrektor Biura Pan Ryszard MACH. Posiedzenie zakończone w miłej atmosferze pozwala z optymizmem spoglądać na przyszłe planowane zadania realizowane przez LOK.