Szkolenie na Patent Strzelecki, Ząbkowice Śląskie

Zapraszamy na Szkolenie na Patent Strzelecki. Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty egzaminu (nauka obsługi broni i nauka strzelania). Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia.

Patent strzelecki stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej PZSS, która uprawnia do ubiegania się o pozwolenie na broń. Dla kogo:

 • wszystkie osoby od 16 roku życia,
 • wymagany dobry stan zdrowia.

Gdzie i kiedy:

 • lokalizacja: Ząbkowice Śląskie (57-200), ul. Janusza Kusocińskiego 2
 • dostępne terminy: 2022-05-28 (zapisy zamknięte), 2022-06-25
 • godziny zajęć: 10:00-16:00

Program szkolenia:

 • bezpieczne posługiwanie się bronią,
 • prawidłowa postawa strzelecka,
 • nauka strzelania z pistoletu,
 • nauka strzelania z karabinu,
 • nauka strzelania ze strzelby,
 • egzamin próbny.

Koszt kursu: 300zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu zebrania listy kandydatów na kurs. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia uczestnictwa. Rozumiem, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora są następujące: - imię i nazwisko: Krzysztof Krzyczkowski - adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa - adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl.