Wzór nowej legitymacji Prowadzącego strzelanie

Wzór legitymacji można pobrać z LINK.